Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Zámecký park

Odpovědi zastupitelů na otázky týkající se změny č.6

22. 1. 2023 Zámecký park

Aby se občané Kamenice měli možnost seznámit s postoji jednotlivých zastupitelů, zaslali jsem všem zastupitelům ve čtvrtek večer 19.1.2023 mail s pěticí otázek, s tím, že bychom rádi jejich odpovědi znali ještě před zasedáním zastupitelstva, které je ve středu 25.1.2023. Poprosili jsme je o odpovědi do úterý 24.1., 15.00 hod. Rádi bychom jim dali více času, ale program zastupitelstva se změnou č. 6 byl zveřejněn teprve v pondělí 16.1.2023.

Všechny odpovědi zveřejníme v úterý 24. 1. 2023 v 18 hod., a to v pořadí, ve kterém jsme je obdrželi.

OTÁZKY:

 1. Budete hlasovat pro schválení změny územního plánu č. 6, pokud bude předložena k hlasování?
 2. Jste pevně přesvědčen/a, že vstřícnost vůči Strojmetalu přinese Kamenici výrazné a trvalé snížení hlukové zátěže z provozů Strojmetalu?
 3. Jste pevně přesvědčen/a, že vstřícnost vůči Strojmetalu napomůže k záchraně kamenického zámku a jeho zpřístupnění? Jakým způsobem?
 4. Schválení změny územního plánu přinese potvrzení definitivního znehodnocení části Ringhofferovy aleje a zrušení části zóny zeleně v bezprostřední blízkosti kamenického zámku. Jaká konkrétní pozitiva tím Kamenice získá?
 5. Zapomněli jsme se na něco zeptat nebo je vhodné něco dodat?

ODPOVĚDI:

Mgr. Roman Dziadkiewicz – zastupitel (sdružení PRO KAMENICI 2022)

 1. Ne.

Schválení změny znamená nebezpečný precedens pro všechny, kteří nectí pravidla hry.
Chce ještě někdo stavět v rozporu s územním plánem (černé stavby) a stavebním zákonem?
Přijďte prosím do Kamenice a dělejte si, co se Vám zlíbí bez ohledu na zákony a pravidla.
My se o to moc starat nebudeme. Když to bude hodně bít do očí, tak s tím něco uděláme ve
Váš prospěch.

Takový přístup přispívá k dnes už i tak vysoké nedůvěře společnosti v instituce a pravidla a
já zatím nenašel dostatečně pádné důvody, proč bych ho měl podporovat.

2. Obec se Strojmetalem může spolupracovat jen na základě vzájemného respektu a důvěry,
tak jako s jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobou,

Věřím, že s novým vlastníkem Srojmetalu a jeho zástupci to možné je a že to bude možné i
v případě neschválení změny č. 6. Jsou to profesionálové a proto věřím, že si byli rizika
možného odstraňování černých staveb vědomi při koupi Strojmetalu a náležitě ho zohlednili
v kupní ceně.

3. Jsem pevně přesvědčen, že obě strany, obec i Strojmetal, jsou schopny, ba dokonce
povinny, spolupracovat na bázi respektu a důvěry nejen při záchraně zámku a že vydání
změny č. 6 není nezbytným předpokladem této spolupráce. Rozhodování o územním plánu
je plně v kompetenci obce.

Předpokládám, že konkrétní kroky při záchraně zámku budou diskutovány v následujících
měsících.

4. Škody na zámku jsou vratné za velké finanční investice.

Legalizace „černých“ staveb, znehodnocení části aleje od zámku k hrobce a zánik parkové
zeleně v oploceném areálu zámku jsou pro mne neakceptovatelné. Pozitiva v těchto věcech
nevidím. Možnost využívat například parkoviště pro obec nevyváží riziko morálního hazardu,
který by Kamenice podstoupila schválením změny č. 6.

5. Ano. Je třeba se ptát, kdo může za současný stav. Položme si následující otázky:

Proč obec nezabránila devastaci zámku jako kulturní památky a ikonického objektu
Kamenice?

Jak chrání obec (územní samospráva) a stavební úřad v těchto kauzách (státní správa)
veřejný zájem?

Proč obec nechala předchozího majitele v rozporu se zákonem postavit (načerno) budovu v
zámeckém areálu? Podle leteckých snímků stála tato budova stála v parku už v roce 2012 a
ještě v roce 2018.
Proč obec nezabránila realizaci povrchu přístupové komunikace k parkovišti v rozporu
s územním plánem?
Proč obec následně nechala v rozporu se stavebním zákonem postavit (načerno) parkoviště
na místě této budovy?
Jakou roli v těchto kauzách sehrály různé stavební úřady (OÚ Kamenice nebo MěÚ Říčany)?
Proč trvá diskuse o změně č. 6 tolik let?
Co starostu obce Kamenice již několik let „nutí“ k vydání změny č. 6, přestože se obec
dlouhodobě potýká s hlukovou zátěží a přestože ví, že podstata této změny je v legalizaci
černých staveb?

Ing. Jan Jedlička – zastupitel (sdružení PRO KAMENICI 2022)

Vážená paní Hartlová,

Jsem rád, že vám a příznivcům Spolku klidná Kamenice není lhostejné co se v okolí našeho bydliště děje. Jsem „opoziční“ zastupitel ze sdružení Pro Kamenici. Na změnu územního plánu č. 6 máme asi stejný názor – tedy NEodsouhlasit. Jen si myslím, že bez aktivní účasti vás a vašich podporovatelů  se to neobejde. Minimálně vlastní účastí na veřejném zasedání zastupitelstva  obce Kamenice 25.1.2023. Tam je správné místo pro vznášení dotazů a připomínek. Tam uvidíte jak hlasují vaši zastupitelé a jak hájí vaše zájmy. Pokud se nám nepodaří vysvětlit  veřejnosti problémy kolem Strojmetalu a účastí vyjádřit vůli občanů Kamenice,

dopadne to opět 9 : 6 pro KAM 21.

Kamenický zámek, jeho záchrana a využití, jsou samostatné otázky, kde spolupráce s majiteli bude nutná.

Jedlička

Ing. Pavel Šotola – zastupitel (sdružení PRO KAMENICI 2022)

 1. Nebudu.

2. Nejsem, musel by se uzavřít závazný smluvní vztah mez OÚ a MTX (Strojmetal).

3. Nejsem, a to i když v rámci případných dotací bude MTX (Strojmetal) potřebovat podporu OÚ.

4. Možná volný přístup veřejnosti k parkování MTX (Strojmetal), ale i o tom mám pochybnosti.

5. Ano, proč do dnešního dne nikdo (tedy ani Spolky, ani občané) nepodal podnět k nadřízenému orgánu na odstranění černé stavby MTX (Strojmetal).

Mgr. Alois Kačerovský – zastupitel (sdružení PRO KAMENICI 2022)

 1. Nebudu hlasovat pro schválení změny územního plánu č. 6.

2. Výrazné snížení hlukové zátěže nelze v dohledné době čekat. Malé snížení hluku již nastalo. Nicméně podle mne přímo souvisí s výrobními cykly továrny. Někdy je prostě klid a jindy zase hluk. Opatření na opravdové snížení hluku jsou stále jen ve stadiu plánování. Mluví se o nich dva roky. Nikdo navíc nemůže předvídat, co nastane při vyšší intenzitě výroby, než která panuje nyní.

3. Kamenický zámek by opravdu mohl být v součinnosti s továrnou zachráněn. V tomto případě jde o vzácnou souhru obecního a soukromého zájmu. Zámek ve vlastnictví továrny bez obecního využití nikdy nedosáhne na dotaci na nákladnou rekonstrukci. Zde bych viděl zdroj dlouhodobé spolupráce naší obce s továrnou a jakousi platformu k práci na snižování hluku. Kvůli tomu ale není potřeba povolovat černou stavbu parkoviště.

 4. Co při devastaci zámeckého parku nestihl komunistický režim, to jsme v Kamenici dokázali dokončit za tři desetiletí.  Opravdu mne nenapadá žádné pozitivum pro Kamenici pokud ničení parku dokončíme.

Ing. Pavel Čermák – starosta, radní, zastupitel (sdružení KAM21)

Vážená paní Harlová,

Na základě našeho včerejšího pracovního jednání zastupitelů jsem dostal mandát od KAM21 Vám sdělit, že ohledně hlasování nejsou naši zastupitelé vázání žádnou dohodou a budou hlasovat podle svého vlastního uvážení a chtějí si nechat prostor pro rozhodnutí až do momentu hlasování.

V rámci toho, aby se plná a nezkreslená informace o této problematice dostala ke všem obyvatelům Kamenice a nikoli jen ke členům spolku Klidná Kamenice, poskytneme bohatý souhrn informací včetně těch, o které nás žádáte v nejbližším čísle Zpravodaje z Kamenice a nebudeme selektivně upřednostňovat žádnou skupinu obyvatel.

Nicméně děkuji za Vaši aktivitu v této věci.

S pozdravem

Pavel Čermák

Ing. Petr Valášek – I. místostarosta, radní, zastupitel (sdružení KAM21)

Ing. Tomáš Mojžíšek – II. místostarosta, radní, zastupitel (sdružení KAM21)

Jiří Topinka – radní, zastupitel (sdružení KAM21)

Mgr. Vladimír Hladík – radní, zastupitel (sdružení KAM21)

Jan Prošek – zastupitel (sdružení KAM21)

Michaela Slámová – zastupitelka (sdružení KAM21)

Eva Kršňáková – zastupitelka (sdružení KAM21)

Alena Mairichová – zastupitelka (sdružení KAM21)

Vladimíra Benešová – zastupitelka (sdružení PRO KAMENICI 2022)

 1. Na základě všech mě známých skutečností se to ve mně pere. Na jedné straně jsou tu stavby, do
  kterých byla investována práce, peníze, chápu jejich další využití, ale na druhé straně pravidla a
  zákony, které jsou proto, aby se respektovaly a dodržovaly.

Chci při rozhodování nevnímat, kdo je majitelem pozemků a „co za to“.

Každopádně je tu fakt, že se jedná o stavbu, která vznikla bez povolení, bez schválení změny
územního plánu. Vlastně, pokud mám správné informace, došlo k odstranění jedné „černé“ stavby na
úkor nové „černé“ stavby. A tato skutečnost je pro mě důležitá. Nemohu v tomto znění schválit
dokument, který obci do budoucna může způsobit precedens, který může vyústit v krajním případě
do soudních sporů. Je to pro mě velké riziko, ke kterému by měla obec přihlédnout. V opačném
případě obec vysílá signál, že jsou „černé“ stavby v pořádku, pravidla a zákony nikdo nemusí. V tomto
by měla být obec silná.

2. Nejsem přesvědčena, že navrhovaná další opatření budou mít ten správný účinek. I tom je
třeba jednat, ale nepodmiňovat rozhodnutím změny.

3. Záchrana zámku a okolí je vlastně v tuto chvíli nevyhnutelná. Chci věřit tomu, že obě strany
najdou společnou řeč bez ohledu na výrok k této změně.

4. Alej je bohužel již znehodnocena, ale jsem přesvědčena, že jsou možnosti částečné
záchrany.

5. Vyznívá hodně proč?
Proč došlo k tomuto stavu, proč se to tak dlouho táhne, proč úřady nejednali rychleji?
Černá stavby nevznikla přes noc, úřady nezasáhli včas, kauza stála mnoho času, zasáhla do
mezilidských vztahů v obci a rozděluje občany, stála hodně energie, peněz, které mohli být
využity jinak.
Chci věřit tomu, že přes toto všechno se Strojmetal, občané a obec budou respektovat a
budou moci začít hledat brzy společná řešení ke spokojenosti všech.

Josef Dvořák – zastupitel (sdružení PRO KAMENICI 2022)

Obdrželi jsme odpověď, že odpovědi nám budou zaslány později.

Další články

Změna č. 6 územního plánu byla na zastupitelstvu dne 25.1.2023 schválena

26. 1. 2023 Naše aktivity

Na středečním jednání zastupitelstva byla Změna č. 6 územního plánu schválena. Čas ukáže, zda naše a vaše volání po alespoň pohledovém odstínění výrobních hal z pohledu z Ringhofferovy aleje a od kostela bude vyslyšeno a uskutečněno.

Změna č. 6 je opět na programu zastupitelstva konaného dne 25.1.2023

16. 1. 2023 Naše aktivity

Na úřední desce obce Kamenice byl uveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat ve středu 25.1.2023 od 18.00.

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz