Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Naše aktivity

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů, kteří se kloní ke schválení změny územního plánu, neshodli. Jednání bylo přesto oboustranně korektní, vstřícné a otevřené. Pan starosta Čermák slíbil, že se pokusí ještě před plánovaným projednáním změny územního plánu zorganizovat jednání zastupitelů s ředitelem Strojmetalu p. Záhorcem za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice. O dalším vývoji jednání Vás budeme infmorovat.

Text předaného stanoviska ke změně územního plánu č. 6:

Platný územní plán vymezil zámecký park jako plochy zeleně pro jeho nezpochybnitelné hodnoty.

 • Je možné, že existují důvody pro změnu takového postoje. Takové důvody však musí vyplynout z komplexní a veřejně diskutované prostorové studie řešící vztahy v rámci územního plánu celé obce.
 • Takovým důvodem nemůže být potřeba ad hoc řešení černé stavby či zdánlivá a komplexně nezdůvodněná potřeba parkování.
 • Máme za to, že v návrhu změny územního plánu nebyla dostatečně zohledněna hodnota území. To vnímáme jako selhání zpracovatele.

Územní plán je dohoda a musí být dodržena.

 • Územní plán je průsečíkem zájmů obce, firem a podnikatelů podnikajících na území obce a občanů obce.
 • Dodatečné schvalování černých staveb postavených v rozporu s územním plánem je porušením dohody. Občané jsou nejslabší stranou této dohody a jakékoliv porušení dohody o územním plánu v zájmu silnějších vnímají oprávněně jako svévoli mocných.
 • V takto kontroverzních případech v zájmu soudržnosti v obci nemůže být měněn územní plán bez rozsáhlé veřejné diskuse a komplexní prostorové studie za účasti odborníků.

Parkoviště není potřeba.

 • Strojmetal parkoviště pro zaměstnance nepotřebuje,  má dostatečné množství parkovacích míst – zhruba 300 v dolním areálu. Podle slov pana ředitele Záhorce jich potřebuje 250. S pokračující robotizací lze očekávat pokles počtu zaměstnanců.
 • Parkoviště pro veřejnost na soukromém pozemku se může do budoucna ukázat jako problematické.
 • Obec parkoviště v současné době až na výjimky nevyužívá a nepotřebuje ho.
 • Do budoucna lze parkování řešit v rámci projektu sportoviště, parkováním u školy a pro masové akce dočasnými parkovacími plochami. Parkoviště místo parku, pokud bude po většinu času volné, je plýtváním hodnotami.

Parkoviště znamená riziko rozšíření výroby ve Strojmetalu.

 • Občané jsou oprávněně znechucení hlukem ze Strojmetalu. Máme za to, že nelze vytvářet jakékoliv byť teoretické předpoklady pro další navyšování výroby.
 • Změna územního plánu by teoreticky umožnila přesunutí parkovacích kapacit z údolí a na místě parkovacího domu výstavbu dalších výrobních provozů.

Kamenice parkoviště nechce, chce park.

 • Obyvatelé chtějí parkovou zeleň, nechťejí Ringhofferovu alej přeťatou silnicí.
 • Parkoviště a továrna vystupující z údolí hyzdí prostor v bezprostředním sousedství centra obce. Znehodnocují místo vhodné pro procházky a trávení volného času a to i s ohledem na stávající i budoucí sportoviště. Provozy Strojmetalu je třeba vizuálně odstínit v prostoru stávajícího parkoviště a příjezdové komunikace za alejí. 
 • Lidé vnímají hodnotu zámku a parku jako kulturní a historické dědictví Kamenice, nechtějí aby v bezprostředním okolí zámku se dále nad rámec územního plánu rozrůstaly dopravní plochy a továrna.

Park v těsném spojení se sportovištěm a do budoucna ideálně i se zámkem je  úžasným prostorem pro vytvoření atraktivní volnočasové zóny.

 • Schválením změny územního plánu se o tuto možnost definitivně připravíme.
 • Vytvoření volnočasové zóny vytváří vhodné předpoklady pro budoucí záchranu zámku.

            S ohledem na výše uvedené zdůvodnění Vás žádáme o zamítnutí změny ÚP č. 6.

Víme, že pozitivní výsledek jakéhokoliv snažení bude vždy závislý na vstřícnosti Strojmetalu plynoucí z odpovědného vztahu ke Kamenici a jejím občanům. Věříme, že Strojmetal takový postoj zaujme. Máme za to, že je naší povinností udělat vše pro to, abychom se snadným rozhodnutím o změně ÚP nepřipravili o možnost vytvoření unikátní volnočasové zóny a budoucí záchrany zámku.

Další články

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Na programu červnového zastupitelstva Změna č. 6 není

4. 6. 2021 Naše aktivity

Na úřední desce obeckamenice.cz byl zveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat 16. 6. 2021 od 19:00. Pan starosta psal (Zpravodaj, červen 2021) o projednávání Změny č. 6 ÚPO “na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva” – na programu toho červnového, konaného 16. 6. 2021, Změna č. 6 není.

! Petice !

1. 6. 2021 Naše aktivity

Rozjíždíme petiční akci! Rádi bychom nechali zaznít hlas občanů Kamenice, kteří chtějí zachránit důstojné okolí kamenického zámku.

Strojmetal žádá o “zmenšení” Změny č. 6

31. 5. 2021 Naše aktivity

V úvodníku červnového Zpravodaje se dočítáme, že Strojmetal žádá o vyřazení jednoho bodu z šesti, které se projednávají v rámci Změny č. 6 – konkrétně bodu, který se týká přistavění další haly “Obrobna 2”. Jinými slovy Strojmetal obci říká: Možnost přistavění další haly projednejte zvlášť později; pro teď tento bod vyřaďte a zatím žádáme o legalizaci parkoviště a dalších “černých” staveb. Pan starosta v tom nevidí problém a dle něj může jít takto “zmenšená” Změna č. 6 na projednání na jedno z nejbližších zasedání zastupitelstva.

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz