Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Naše aktivity

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů, kteří se kloní ke schválení změny územního plánu, neshodli. Jednání bylo přesto oboustranně korektní, vstřícné a otevřené. Pan starosta Čermák slíbil, že se pokusí ještě před plánovaným projednáním změny územního plánu zorganizovat jednání zastupitelů s ředitelem Strojmetalu p. Záhorcem za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice. O dalším vývoji jednání Vás budeme infmorovat.

Text předaného stanoviska ke změně územního plánu č. 6:

Platný územní plán vymezil zámecký park jako plochy zeleně pro jeho nezpochybnitelné hodnoty.

 • Je možné, že existují důvody pro změnu takového postoje. Takové důvody však musí vyplynout z komplexní a veřejně diskutované prostorové studie řešící vztahy v rámci územního plánu celé obce.
 • Takovým důvodem nemůže být potřeba ad hoc řešení černé stavby či zdánlivá a komplexně nezdůvodněná potřeba parkování.
 • Máme za to, že v návrhu změny územního plánu nebyla dostatečně zohledněna hodnota území. To vnímáme jako selhání zpracovatele.

Územní plán je dohoda a musí být dodržena.

 • Územní plán je průsečíkem zájmů obce, firem a podnikatelů podnikajících na území obce a občanů obce.
 • Dodatečné schvalování černých staveb postavených v rozporu s územním plánem je porušením dohody. Občané jsou nejslabší stranou této dohody a jakékoliv porušení dohody o územním plánu v zájmu silnějších vnímají oprávněně jako svévoli mocných.
 • V takto kontroverzních případech v zájmu soudržnosti v obci nemůže být měněn územní plán bez rozsáhlé veřejné diskuse a komplexní prostorové studie za účasti odborníků.

Parkoviště není potřeba.

 • Strojmetal parkoviště pro zaměstnance nepotřebuje,  má dostatečné množství parkovacích míst – zhruba 300 v dolním areálu. Podle slov pana ředitele Záhorce jich potřebuje 250. S pokračující robotizací lze očekávat pokles počtu zaměstnanců.
 • Parkoviště pro veřejnost na soukromém pozemku se může do budoucna ukázat jako problematické.
 • Obec parkoviště v současné době až na výjimky nevyužívá a nepotřebuje ho.
 • Do budoucna lze parkování řešit v rámci projektu sportoviště, parkováním u školy a pro masové akce dočasnými parkovacími plochami. Parkoviště místo parku, pokud bude po většinu času volné, je plýtváním hodnotami.

Parkoviště znamená riziko rozšíření výroby ve Strojmetalu.

 • Občané jsou oprávněně znechucení hlukem ze Strojmetalu. Máme za to, že nelze vytvářet jakékoliv byť teoretické předpoklady pro další navyšování výroby.
 • Změna územního plánu by teoreticky umožnila přesunutí parkovacích kapacit z údolí a na místě parkovacího domu výstavbu dalších výrobních provozů.

Kamenice parkoviště nechce, chce park.

 • Obyvatelé chtějí parkovou zeleň, nechťejí Ringhofferovu alej přeťatou silnicí.
 • Parkoviště a továrna vystupující z údolí hyzdí prostor v bezprostředním sousedství centra obce. Znehodnocují místo vhodné pro procházky a trávení volného času a to i s ohledem na stávající i budoucí sportoviště. Provozy Strojmetalu je třeba vizuálně odstínit v prostoru stávajícího parkoviště a příjezdové komunikace za alejí. 
 • Lidé vnímají hodnotu zámku a parku jako kulturní a historické dědictví Kamenice, nechtějí aby v bezprostředním okolí zámku se dále nad rámec územního plánu rozrůstaly dopravní plochy a továrna.

Park v těsném spojení se sportovištěm a do budoucna ideálně i se zámkem je  úžasným prostorem pro vytvoření atraktivní volnočasové zóny.

 • Schválením změny územního plánu se o tuto možnost definitivně připravíme.
 • Vytvoření volnočasové zóny vytváří vhodné předpoklady pro budoucí záchranu zámku.

            S ohledem na výše uvedené zdůvodnění Vás žádáme o zamítnutí změny ÚP č. 6.

Víme, že pozitivní výsledek jakéhokoliv snažení bude vždy závislý na vstřícnosti Strojmetalu plynoucí z odpovědného vztahu ke Kamenici a jejím občanům. Věříme, že Strojmetal takový postoj zaujme. Máme za to, že je naší povinností udělat vše pro to, abychom se snadným rozhodnutím o změně ÚP nepřipravili o možnost vytvoření unikátní volnočasové zóny a budoucí záchrany zámku.

Další články

Změna č. 6 územního plánu byla na zastupitelstvu dne 25.1.2023 schválena

26. 1. 2023 Naše aktivity

Na středečním jednání zastupitelstva byla Změna č. 6 územního plánu schválena. Čas ukáže, zda naše a vaše volání po alespoň pohledovém odstínění výrobních hal z pohledu z Ringhofferovy aleje a od kostela bude vyslyšeno a uskutečněno.

Odpovědi zastupitelů na otázky týkající se změny č.6

22. 1. 2023 Zámecký park

Všechny odpovědi zveřejníme v úterý 24. 1. 2023 v 18 hod, a to v pořadí, ve kterém jsme je obdrželi.

Změna č. 6 je opět na programu zastupitelstva konaného dne 25.1.2023

16. 1. 2023 Naše aktivity

Na úřední desce obce Kamenice byl uveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat ve středu 25.1.2023 od 18.00.

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz