Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?

Jak to vidíme

Budeme se snažit, aby si naši čtenáři mohli vytvořit názor na základě pravdivých a nezkreslených informací. Bohužel řada informací, které se objevují ve veřejném prostoru v souvislosti s hlukovou zátěží v Kamenici a rozšiřováním výrobního areálu Strojmetalu, je zavádějící a v horším případě lživá. Jejich cílem je bagatelizovat současný neutěšený stav, odvádět pozornost od jeho skutečných příčin a umožnit další rozvoj Strojmetalu bez ohledu na zájmy naprosté většiny obyvatel Kamenice.

Opravdu je důvodem opětovného navýšení hluku vykácení části lesa?

25. 5. 2021 Jak to vidíme

Lidé ze všech zasažených území zaznamenali opětovný nárůst hluku na začátku tohoto roku. Strojmetal i obec tvrdí, že jediným důvodem je vykácení lesa. Ovšem mezi továrnou a centrem obce k žádnému kácení nedošlo. Pokud by platilo toto tvrzení, v centru obce by k žádné změně hlukové zátěže dojít nemělo.

Opravdu se zvýší dopravní zátěž obce, pokud se nepostaví nová obrobna?

24. 5. 2021 Jak to vidíme

Pokud se nepostaví nová obrobna, Strojmetal nebude mít možnost na části výkovků provést obrábění a montáž. Tyto výkovky převeze do Bruntálu provede na nich obrábění a montáž a následně dokončené výrobky vyexpeduje. Zpět do Kamenice už převáženy nebudou, a proto Kamenici nehrozí žádné navýšení dopravní zátěže.

Opravdu musela alej ustoupit parkovišti?

23. 5. 2021 Jak to vidíme

Také jste si všimli, že nepřeťatá alej na naší vizualizaci na hlavní stránce koresponduje s návrhem sportoviště prezentovaným na obálce Zpravodaje z června 2020? Je zde pěkně vidět, jak je možné parkoviště u sportoviště realizovat, aniž bychom museli Ringofferovu alej zničit jejím přetnutím silnicí…

Další články

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Na programu červnového zastupitelstva Změna č. 6 není

4. 6. 2021 Naše aktivity

Na úřední desce obeckamenice.cz byl zveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat 16. 6. 2021 od 19:00. Pan starosta psal (Zpravodaj, červen 2021) o projednávání Změny č. 6 ÚPO “na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva” – na programu toho červnového, konaného 16. 6. 2021, Změna č. 6 není.

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz