Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Hluková zátěž

Strojmetal a obec – o co jde…

Někde je zřejmě chyba – zdá se totiž, že obec opakovaně Strojmetalu ustupuje, a to i na úkor kvality života v obci; zvýšený hluk, ztráta zeleně, zdevastovaný zámecký park, zvýšená nákladní doprava centrem obce, atd.

Je to jenom pocit, nebo realita?

2012

Obec je ve sporu se Strojmetalem ohledně nové haly slévárny hliníku (HCM).1 Tehdy nový starosta P. Čermák2 deklaroval, že „na černo“ postavenou halu chce odstranit: „Tato hala vznikla úplně bez stavebního povolení… stojí v rozporu s územním plánem… “Já jako starosta věřím, že proti takto postavené černé stavbě musí ten proces skončit jejím odstraněním.“3 Taková slova zněla tehdy od starosty.

Avšak nikdy k tomu nedošlo…

2013 – 2016

Obec pod vedením starosty P. Čermáka nakonec černou stavbu haly umožnila dodatečně zlegalizovat (r. 2013/2014, viz mapa níže, objekt „L335“).4 Obec a Strojmetal deklarovaly vzájemnou vstřícnost. V listopadovém čísle Zpravodaje v r. 2016 vyšel článek „STROJMETAL A OBEC ZAČALY JINAK“,5 kde se mj. píše, že „firma…deklarovala … ochotu respektovat zvýšený zájem místních obyvatel o životní prostředí“, a kde pan starosta prohlašuje: „Tam, kde rozvojová strategie firmy bude vyžadovat spolupráci s obcí, může obec pomáhat hledat taková řešení, která jsou pro Strojmetal potřebná, ale která jsou zároveň v souladu s platnou legislativou, limity území a strategickými plány obce.“

Výsledkem tohoto nového začátku je snížení kvality života občanů v obci (zvýšený hluk, ztráta zeleně, zdevastovaný zámecký park, zvýšené dopravní zatížení nákladní dopravou, atd.).

2017 – 2020

V těchto letech Strojmetal provedl mj. tyto zásahy:

 • vykácel významnou část stromů a keřů v zámeckém parku;
 • zrušil jižní část Ringhofferovy aleje u zámku;
 • zboural historický objekt konírny, zničil Mariin pramen i historicky unikátní psí hřbitov;
 • postavil budovu Centra vývoje supravodivých materiálů a diagnostiky (viz mapa níže, objekt „CV“), vícepatrový Garážový dům (viz mapa níže, objekt „GD“);
 • postavil rozšířený objekt kovárny (viz mapa níže, objekt „KOV“) a novou halu obrobny 1 (viz mapa níže, objekt „OBR“), která je již přímo v náhorní plošině u zámku;
 • v části zámeckého parku bez povolení a v rozporu s územním plánem postavil parkoviště (viz mapa níže, objekt „PARK.“; černá stavba);6
 • zbudoval asfaltovou silnici, kterou proťal historickou Ringofferovu alej a která dále pokračuje do nové haly obrobny (vše bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem – černá stavba, avšak se souhlasem obce);
 • vystavěl oplocení bez povolení (černá stavba);
 • přenesl výstavbu z údolí na náhorní plošinu parku;
 • postupné rozšíření provozu vedlo k enormnímu nárůstu nikdy nekončícího hluku v obci (zasaženy jsou navíc nově i oblasti, kde do té doby hluk ještě neobtěžoval).

Zásahy Strojmetalu, z nichž mnohé jsou v rozporu s platnou legislativou a územním plánem, byly ze strany obce doprovázeny souhlasnými stanovisky nebo pomíjeny bez námitek. Obec mohla nesouhlasit, ale neudělala to.

Porovnání situace 2018 (vlevo) a 2021 (vpravo), zdroj mapy.cz

2021

Zastupitelstvo rozhoduje o návrhu změny Územního plánu č. 6, která by znamenala zpětnou legalizaci černých staveb Strojmetalu a zároveň by schválila i zastavění další části zámeckého parku výrobní halou (Obrobna 2) umožňující další rozšíření průmyslové výroby. Starosta obce P. Čermák opakovaně deklaruje, že změnu územního plánu č. 6 podpoří.

Poznámka

Od roku 2013 jsme mohli od starosty P. Čermáka mnohokrát slyšet, jak je zapotřebí rozvíjet partnerský vztah mezi továrnou a obcí, že je potřeba vzájemné důvěry a že on sám vedení Strojmetalu věří.7

ODKAZY:
 1. Spor mezi Strojmetalem a obcí se táhl mezi lety 2004 až 2013. Strojmetal byl nakonec nucen od záměru technologie slévání HCM upustit.
 2. Ing. Pavel Čermák se starostou stal po volbách 2010. Poté znovu v letech 2014 a 2018.
 3. Viz pořad Reportéři ČT z dubna 2012 (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/212452801240014/video/197278).
 4. Strojmetal před kolaudací tvrdil, že hala Linky 335 (původně zamýšlená pro slévání hliníku HCM) bude využita jako skladovací, nicméně vzápětí do ní umístil hlučnou výrobní linku. Podle svědectví občanů Kamenice začal být hluk (monotónní „hučení“) ze Strojmetalu obtěžujícím od roku 2014, a od té doby se jeho intenzita každým rokem zvyšuje.
 5. https://www.obeckamenice.cz/res/archive/065/010033.pdf?seek=1477906855
 6. Tato černá stavba vznikla na místě, kde před cca deseti lety italský podnikatel G. Fagone rozestavěl svou vilu. O Fagoneho černé stavbě P. Čermák prohlašoval: „Leží v parkové zeleni, kde vlastně žádná stavba nemá stát. Majitel o tom ví a přesto jí tam začal stavět.“… „Předchozí zastupitelstvo tuto myšlenku zvažovalo, nicméně nikdy nedošlo ke shodě ke změně v jeho prospěch, byl by to i špatný precedens.“ https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1164334-v-kamenici-se-rozhorel-spor-o-cerne-stavby
 7. V letech 2013 až 2017 takto „důvěřoval“ tehdejšímu vlastníkovi, panu Miroslavu Jelínkovi; a poté – od roku 2018 – stejně tak „důvěřuje“ i zástupcům nového vlastníka, firmy MTX GROUP a.s. (ten v lednu 2018 koupil 55% Strojmetalu, a poté v březnu 2020 dokoupil zbytek do 100%). Starosta sice v letošním květnovém čísle Zpravodaje píše „Zvýšení hluku nedopustím“, nicméně stovky kamenických občanů se žel na vlastní uši každodenně přesvědčují, že zvýšení hluku obec svým přístupem po roce 2013 již dopustila…

Další články

Změna č. 6 územního plánu byla na zastupitelstvu dne 25.1.2023 schválena

26. 1. 2023 Naše aktivity

Na středečním jednání zastupitelstva byla Změna č. 6 územního plánu schválena. Čas ukáže, zda naše a vaše volání po alespoň pohledovém odstínění výrobních hal z pohledu z Ringhofferovy aleje a od kostela bude vyslyšeno a uskutečněno.

Odpovědi zastupitelů na otázky týkající se změny č.6

22. 1. 2023 Zámecký park

Všechny odpovědi zveřejníme v úterý 24. 1. 2023 v 18 hod, a to v pořadí, ve kterém jsme je obdrželi.

Změna č. 6 je opět na programu zastupitelstva konaného dne 25.1.2023

16. 1. 2023 Naše aktivity

Na úřední desce obce Kamenice byl uveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat ve středu 25.1.2023 od 18.00.

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz