Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Jak to vidíme

Opravdu se zvýší dopravní zátěž obce, pokud se nepostaví nová obrobna?

24. 5. 2021 Jak to vidíme

V únorovém čísle dvouměsíčníku Kamenicko Strojmetal, ústy pana ředitele Záhorce, prezentoval podpůrnou argumentaci pro výstavbu nové haly obrobny a montáže. Tvrzení znělo, že pokud by nebyla umožněna výstavba nové obrobny, tak by se přes Kamenici otočilo navíc okolo 450 kamionů ročně, tedy 1,2 kamionu denně.

Tvrzení pana ředitele, že by výkovky, které už Strojmetal nemá kde v Kamenici obrobit, byly odváženy do výrobního závodu v Bruntálu, může obstát. Avšak to, že budou obrobené výkovky transportovány zpět do Kamenice na montáž a následně expedici je vysoce nepravděpodobné. I sám pan ředitel Záhorec v listopadových Ringhofferkách uvádí: „Bruntál je rozvojovou lokalitou, a to nejen v oblasti výroby polotovarů pro kování, ale i pro kovárnu, obrobnu a montáž.“

Jak pan ředitel uvádí, v Bruntálu by se provádělo obrábění. Logické a finančně jednoznačně výhodnější je, že by se v Bruntálu provedla i montáž. Obě výroby by probíhaly, tak jak je ve Strojmetalu zvykem, v jedné výrobní hale. Nebyl by důvod převážet obrobky zpět do Kamenice. Dokončené výrobky by putovaly k odběratelům přímo z Bruntálu. Doprava by nebyla navýšena vůbec, z hlediska dopravy totiž není rozdíl, jestli z Kamenice odjíždějí polotovary, nebo výrobky.

Další články

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Na programu červnového zastupitelstva Změna č. 6 není

4. 6. 2021 Naše aktivity

Na úřední desce obeckamenice.cz byl zveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat 16. 6. 2021 od 19:00. Pan starosta psal (Zpravodaj, červen 2021) o projednávání Změny č. 6 ÚPO “na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva” – na programu toho červnového, konaného 16. 6. 2021, Změna č. 6 není.

! Petice !

1. 6. 2021 Naše aktivity

Rozjíždíme petiční akci! Rádi bychom nechali zaznít hlas občanů Kamenice, kteří chtějí zachránit důstojné okolí kamenického zámku.

Strojmetal žádá o “zmenšení” Změny č. 6

31. 5. 2021 Naše aktivity

V úvodníku červnového Zpravodaje se dočítáme, že Strojmetal žádá o vyřazení jednoho bodu z šesti, které se projednávají v rámci Změny č. 6 – konkrétně bodu, který se týká přistavění další haly “Obrobna 2”. Jinými slovy Strojmetal obci říká: Možnost přistavění další haly projednejte zvlášť později; pro teď tento bod vyřaďte a zatím žádáme o legalizaci parkoviště a dalších “černých” staveb. Pan starosta v tom nevidí problém a dle něj může jít takto “zmenšená” Změna č. 6 na projednání na jedno z nejbližších zasedání zastupitelstva.

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz