Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Hluková zátěž

Návrh změny č. 6 územního plánu

Územní plán je jeden ze základních strategických dokumentů obce, který nám říká, co je na daném místě přípustné a co nikoliv, zjednodušeně obec nastavuje mantinely. Obec Kamenice má platný územní plán, ve kterém omezuje rozvoj průmyslové výroby a ve kterém je vcelku logicky požaduje, aby v zámeckém parku byla parková zeleň. Strojmetal při svém rozvoji nejednal v souladu s územním plánem, tím porušil zákon a pokud by nedosáhl změny územního plánu, byl by stavebním úřadem nucen některé stavby v průmyslovém areálu odstranit. Tomu se snaží předejít, a proto podal návrh na změnu územního plánu obce Kamenice. Zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda změnu přijmou, nebo zamítnou. Měli by pečlivě zvážit, zda je vhodné mantinely posouvat ve prospěch Strojmetalu, zda pro to existuje dostatečně silný veřejný zájem.

Co Strojmetal požaduje a co by to znamenalo pro obec a její obyvatele?

Návrh změny územního plánu č. 6 obsahuje:

Z6-1 Legalizaci černé stavby parkoviště v zámeckém parku v těsné blízkosti kulturní památky kamenického zámku a zároveň legalizaci příjezdové cesty k výrobní hale v zámeckém parku, která vznikla v rozporu s platným územním plánem

Tato změna by posvětila nevratnou devastaci zámeckého parku, zámek by definitivně přišel o důstojné okolí, průmyslová zóna by se rozlezla až do těsné blízkosti zámku a zároveň by bez této změny by nebyl možný příjezd k výrobní hale, ve které Strojmetal provádí dokončovací operace, Strojmetal v Kamenici nemá jinou možnost, kde dokončovací operace provádět.

Z6-2 Změna funkčního využití zadní části zámeckého parku.

Tato změna by umožnila výstavbu nové výrobní haly na pozemcích zadní části zámeckého parku. Výstavbou haly by došlo k vykácení vzrostlé zeleně.

Z6-3 Legalizaci černé stavby příjezdové cesty k parkovišti v zámeckém parku protínající Ringhofferovu alej.

Tato změna by znehodnotila Ringhofferovu alej, která byla kvůli příjezdové cestě k nepotřebnému parkovišti na černo vybudována skrz Ringhofferovu alej a končí asfaltem, závorami parkoviště a parkovištěm, tato změna by znemožnila propojení zámku (zámeckého parku) s hrobkou Ringhofferů.

Z6-4 Legalizaci části příjezdové cesty spodního vjezdu do výrobního areálu Strojmetalu, respektive její opěrné zdi, která vznikla v rozporu s platným územním plánem

Bez této změny by nebyl možný příjezd do spodní části areálu za silnice II. Třídy č.107 (silnice z Kamenice do Čakovic)

Z6-5 Legalizaci oplocení jižní části výrobního areálu.

Bez této změny by nebylo možné dotčené pozemky oplotit, Strojmetal by tím přišel o část zaploceného prostranství u výrobní haly, které využívá jako vnitroareálové odstavné parkoviště pro auta nákladní dopravy.

Další články

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Na programu červnového zastupitelstva Změna č. 6 není

4. 6. 2021 Naše aktivity

Na úřední desce obeckamenice.cz byl zveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat 16. 6. 2021 od 19:00. Pan starosta psal (Zpravodaj, červen 2021) o projednávání Změny č. 6 ÚPO “na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva” – na programu toho červnového, konaného 16. 6. 2021, Změna č. 6 není.

! Petice !

1. 6. 2021 Naše aktivity

Rozjíždíme petiční akci! Rádi bychom nechali zaznít hlas občanů Kamenice, kteří chtějí zachránit důstojné okolí kamenického zámku.

Strojmetal žádá o “zmenšení” Změny č. 6

31. 5. 2021 Naše aktivity

V úvodníku červnového Zpravodaje se dočítáme, že Strojmetal žádá o vyřazení jednoho bodu z šesti, které se projednávají v rámci Změny č. 6 – konkrétně bodu, který se týká přistavění další haly “Obrobna 2”. Jinými slovy Strojmetal obci říká: Možnost přistavění další haly projednejte zvlášť později; pro teď tento bod vyřaďte a zatím žádáme o legalizaci parkoviště a dalších “černých” staveb. Pan starosta v tom nevidí problém a dle něj může jít takto “zmenšená” Změna č. 6 na projednání na jedno z nejbližších zasedání zastupitelstva.

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz