Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Jak to vidíme

Opravdu je důvodem opětovného navýšení hluku vykácení části lesa?

25. 5. 2021 Jak to vidíme

V květnovém Zpravodaji se pan starosta Čermák, stejně jako v dubnovém čísle ředitel Strojmetalu pan Záhorec, věnovali vykácení části lesa kolem továrny. Oba shodně označují kácení jako jedinou příčinu opětovného zvýšení hluku v obci začátkem letošního roku. Lesy ČR opravdu vykácely z důvodu kůrovcové kalamity část svahu nad průmyslovou zónou, který vede směrem k Višňovce a Těptínu. Argumentace pana ředitele Záhorce i pana starosty není věrohodná, protože výrazné zvýšení hluku na přelomu roku pocítili obyvatelé centra Kamenice stejně jako obyvatelé ostatních hlukem zasažených území, přestože směrem od továrny k centru obce žádné kácení neproběhlo.

Pan Záhorec vyzývá v dubnovém Zpravodaji Lesy ČR k jednání s představou, že obnovený lesní porost bude v následujících letech opět platnou protihlukovou clonou. Představa, že znovuzalesnění vykácené stráně v následujících letech opět sníží hlukovou zátěž v obci, je mylná. Bude trvat desítky let, než se zalesnění vůbec projeví.

Vzhledem k rozpadu smrkových monokultur v celé ČR lze navíc předpokládat, že i zbylé jehličnaté porosty v okolí průmyslového areálu bude nutné v dohledné době vytěžit. Strojmetal nemůže spoléhat na okolní lesy jako na koncepční protihlukovou bariéru. Obec musí naopak vzít v potaz, že úbytek jehličnatých lesů bude hlukovou zátěž v následujících letech dále navyšovat.

Strojmetal musí spoléhat na protihluková opatření, která má plně pod kontrolou, na opatření, která nejsou závislá na nepředvídatelných okolnostech, jakými jsou přírodní vlivy.

Pokud by v Kamenici existovalo certifikované nezávislé průběžné měření hluku, nemuseli bychom mít žádné pochybnosti.

Další články

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Na programu červnového zastupitelstva Změna č. 6 není

4. 6. 2021 Naše aktivity

Na úřední desce obeckamenice.cz byl zveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat 16. 6. 2021 od 19:00. Pan starosta psal (Zpravodaj, červen 2021) o projednávání Změny č. 6 ÚPO “na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva” – na programu toho červnového, konaného 16. 6. 2021, Změna č. 6 není.

! Petice !

1. 6. 2021 Naše aktivity

Rozjíždíme petiční akci! Rádi bychom nechali zaznít hlas občanů Kamenice, kteří chtějí zachránit důstojné okolí kamenického zámku.

Strojmetal žádá o “zmenšení” Změny č. 6

31. 5. 2021 Naše aktivity

V úvodníku červnového Zpravodaje se dočítáme, že Strojmetal žádá o vyřazení jednoho bodu z šesti, které se projednávají v rámci Změny č. 6 – konkrétně bodu, který se týká přistavění další haly “Obrobna 2”. Jinými slovy Strojmetal obci říká: Možnost přistavění další haly projednejte zvlášť později; pro teď tento bod vyřaďte a zatím žádáme o legalizaci parkoviště a dalších “černých” staveb. Pan starosta v tom nevidí problém a dle něj může jít takto “zmenšená” Změna č. 6 na projednání na jedno z nejbližších zasedání zastupitelstva.

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz