Logo - Klidná Kamenice Klidná Kamenice

Menu
×
Co hledáte?
Hluková zátěž

Co vedlo k problémům s hlukem?

28. 5. 2021 Hluková zátěž

Do roku 2013 byl v Kamenici klid. V té době byla zkolaudována na černo postavená hala “Kovárny 2”, která je dnes jednou z nehlučnějších částí výroby. Oproti předchozím letům, je to právě rok 2014, kdy Strojmetal skokově navýšil objem výroby. Tento skokový nárůst se promítl i do výše tržeb podniku. Další haly znamenají další navýšení tržeb. Strojmetal ovšem prosperuje na úkor klidného bydlení kamenických obyvatelna úkor ticha kamenických nocí.

Strojmetal je v Kamenici jediným kontinuálním zdrojem hluku v nočních hodinách. Hlukový “příspěvek” Strojmetalu je obvykle mezi 5 a 10 dB. Konkrétní hodnoty jsou závislé na vytížení výrobních linek, poloze vašeho bydliště a orientaci oken, členitosti terénu, meteorologickým podmínkám, apod. Podstatná je také citlivost k hluku a vibracím, která se u každého z nás liší. V letošním roce je měsíčně přibližně 5 nocí, kdy je zatížení extrémní. Nadměrná hluková zátěž je způsobena souběhem jednotlivých příliš hlučných strojů a zařízení, kterých je v areálu příliš mnoho. Jak k této situaci došlo, popisují řádky níže.

Přehled událostí:

zdroj: Protokol o zkoušce z 29.4.2021
 • V roce 2012 byla bez stavebního povolení postavena hala Kovárny 2 původně zamýšlená pro technologii slévání hliníkových tyčí, ze kterých Strojmetal kove výkovky pro automobilový průmysl.
 • Proti technologii slévání se zvedla vlna odporu z řad obyvatel. Obci se podařilo technologii slévání zastavit, ovšem hala, která měla být jako černá stavba odstraněna, byla dodatečně zkolaudována a postupně vybavena moderní kovací technologí.
 • Počátkem roku 2014 spustil Strojmetal výrobu výkovků pro Daimler a investoval do pořízení další kovací linky pro Audi.
 • Rok 2014 znamenal první výrazné překročení hranice 1 mld. v tržbách a také začátek výrazného růstu tržeb dalších let.
 • V letech 2015, 2016 Strojmetal dále investoval do pořízení dalších plně automatizovaných kovacích linek, tryskačů, obráběcího centra a dalších moderních technologií. Ve stejném období se začínají objevovat stále častější stížnosti obyvatel na noční hučení ze Strojmetalu. Obyvatelé zasažení hlukem přicházejí na zastupitelstva, veřejná projednání, žádají měření hluku (více o měření hluku zde).
 • V roce 2016 koupil Strojmetal zámek i s areálem a na konci roku postavil Obrobnu 1, což mu územní plán umožňoval.
 • V únoru 2017 představuje Strojmetal v kulturním domě plán na rozšíření areálu o tři nové haly, zbudování nové příjezdové cesty k jedné z nich a stavbu parkoviště. Pro velkou část staveb potřebuje po obci změnu územního plánu (ÚP).
 • Strojmetal bez stavebního povolení (není změněn ÚP) postavil příjezdovou silnici k Obrobně 1. Asfaltová silnice přeťala Ringhofferovu alej, přilehlé parkoviště zničilo část parku včetně části aleje.
 • 16.6.2017 žádá Strojmetal o zrušení prohlášení zámku za kulturní památku.
 • Začátkem roku 2018 vstupuje do Strojmetalu společnost MTX Group a.s. – odkupuje podíl ve výši 55%.
 • 2017 – 2020 Strojmetal zastavěl nebo vykácel většinu zeleně, která byla součástí zámeckého parku a žádá o změnu ÚP tak, aby si legalizoval černé stavby (parkoviště, cesta, opěrné zdi u komunikací) a mohl vykácet další část parku pro stavbu Obrobny 2.
 • Na začátku roku 2020 koupil MTX Group a.s. zbylých 45% a stal se jediným vlastníkem Strojmetalu. Ředitel Strojmetalu je pan Miroslav Záhorec.
 • V roce 2020 společnost otevřela nový výrobní závod v Bruntále, kde koupila pozemky o rozloze cca 220.000 m2. Má zde k dispozici technologií slévání, kování, obrábění i možnost montáže.

Strojmetalu se velmi vyplatilo vsadit na kartu zápustkových výkovků pro automobilový průmysl. V této oblasti se mu podařilo získat významné zakázky a postupně nahradil nevyhovující technologie novými plně automatizovanými kovacími linkami. Tyto linky kovou výkovky z hliníkových tyčí. Aby společnost zefektivnila výrobu, chtěla si hliníkové tyče slévat sama. Kvůli nevoli obyvatel musela od záměru slévání upustit, avšak halu, kterou k tomuto účelu načerno postavila, dodatečně zkolaudovala. Navzdory deklaracím o skladování ji do r. 2015 plně vybavila výkonnou kovací technologií. Ventilátory odvádějící teplo od zařízení umístěných v této hale jsou dnes jedněmi z nejhlučnějších částí výroby.

Už v roce 2014 se ozývali obyvatelé Kamenice se stížnostmi na hluk, ale potenciál odbytu v automobilovém průmyslu byl velký a Strojmetal měl v úmyslu jej využít. Dnes je třetím největším výrobcem kovaných podvozkových dílů na světě.

Tržby Strojmetalu (v mil. Kč; zdroj: Obchodní rejstřík)


Během roku 2015 a 2016 byly haly dále dovybaveny nově pořízenými tryskacími zařízeními, obráběcím centrem, plynovými pecemi… tedy dalšími zdroji tepla, které se bezhlučně ochlazují jen těžko. Obyvatelé opakovaně chodí na zasedání zastupitelstva a stěžují si na hluk. Začalo se rozšiřovat území, kde obvyklá noční hladina hluku okolo 30 dB (což je hladina klidu), byla minulostí.

Postavení Strojmetalu na trhu ovšem dále posilovalo a Strojmetal potřeboval odběratelům nabídnout výkovek dokončený – tedy vykovaný, obrobený a smontovaný. Kovací technologie byly postupně modernizovány, ale hala původní obrobny přestala stačit. V únoru 2017 informuje p. Jelínek obyvatele Kamenice v kulturním domě o tom, že Strojmetal koupil zámek (už v r. 2016) s přilehlým parkem. Informoval je o tom, že staví novou halu Obrobny 1 (na obr. “obrobna”), ke které plánuje zbudovat příjezdovou cestu od fotbalového hřiště – ta protne alej k hrobce. Dále plánuje přistavět novou Obrobnu 2, původní obrobnu rozšířit na novou halu Kovárny 3 a přistavět parkoviště.

Plochy, na kterých měla být zbudována příjezdová cesta, parkoviště a opěrky ke komunikacím uvnitř areálu, plánované stavby dle územního plánu (ÚP) neumožňovali. Přesto hned po dokončení Obrobny 1 (postavena v souladu s ÚP) v roce 2017 byla bez stavebního povolení postavena příjezdová cesta od fotbalového hřiště k Obrobně 1 i s parkovištěm (více k potřebnosti parkovišti zde). K Obrobně 1 byla postavena ještě druhá příjezdová komunikace, která vede od obrobny dolů ke Kovárně 3. Tato vnitroareálová komunikace svou částí také vede přes plochy, na kterých ÚP povoluje jen parkovou zeleň. Do roku 2020 Strojmetal zastavěl nebo vykácel většinu plochy zámeckého parku.

Rok 2017 je rokem s největším meziročním přírůstkem tržeb. Na začátku roku 2018 odkupuje 55% podíl Strojmetalu společnost MTX Group a.s., jejímž vlastníkem je Petr Otava (Společnost MTX Group je holdingem vlastnící mimo jiné několik továren podobného zaměření jako Strojmetal). S novým společníkem Strojmetal dále realizuje plán výstavby haly nové kovárny a 20.9.2018 podává rozklad k zamítnutí zrušení památkové ochrany zámku (ministr kultury dne 17.4.2019 zamítá bez možnosti dalšího odvolání).

Počet obyvatel zasažených hlukem stoupá, zastupitelé jsou opakovaně vyzýváni k provedení nezávislého měření – marně. Místo měření je na zastupitelstvu v únoru 2019 zadáno pořízení změny územního plánu č.6 – Strojmetal žádá o legalizaci 4 černých staveb a možnost postavit další obrobnu (více ke znění návrhu zde). V březnu 2019 občané Kamenice iniciují schůzku se starostou, na které opakovaně zaznívají obavy z rostoucího hluku.

V roce 2019 začíná společnost Strojmetal s výstavbou výrobního areálu v Bruntále, kde dle slov P. Otavy (zveřejněných na webu invest-msr.com) koupila zhruba 220 000 m2. Předseda představenstva Strojmetalu pan Miroslav Záhorec k tomu uvádí: „…, Bruntál je pro Strojmetal rozvojovou lokalitou, a to nejen v oblasti výroby polotovarů pro kování, ale i pro kovárnu, obrobnu a montáž. … Nyní ladíme výrobu a připravujeme se na její zvýšení.“ (

Na začátku roku 2020 odkupuje MTX Group zbývajících 45% podílu a stává se tak jediným vlastníkem Strojmetalu, pan Jelínek odešel ze všech funkcí společnosti. Nový ředitel pan Záhorec pokračoval v dokončení plánu rozšíření továrny tak jak byl představen panem Jelínkem v únoru 2017. Deklaroval, že řešení hluku je jeho prioritou. Nechak zpracovat studii, která navrhla protihluková opatření. V měsících říjen, listopad 2020 bylo opravdu znát citelné zlepšení. V listopadu byla zkolaudována nejvýkonější kovací linka umístěna v Kovárně 3. Od začátku roku 2021 ovšem hluk postupně nastoupal na zatím nejvyšší úroveň ve srovnatelném období.

Další články

Podaří se Strojmetalu Kamenici obalamutit?

13. 5. 2022 Naše aktivity

V informačním letáku přinášíme sumář toho nejpodstatnějšího o současné situaci.

O změně územního plánu č. 6 bude dále jednáno

17. 8. 2021 Naše aktivity

Bod zastupitelstva o změně územního plánu č. 6, který se má projednávat ve středu 18.8., bude navržen ke stažení z programu.  A to na základě jednání, které se za účasti zástupců spolku Klidná Kamenice uskutečnilo v pondělí 16.8. mezi zástupci vedení obce a Strojmetalu. Změna územního plánu č. 6 navrhuje změnit plochy zeleně v části bývalého zámeckého parku, v místě

Jednali jsme se zastupiteli ve věci změny územního plánu č. 6

11. 8. 2021 Naše aktivity

V úterý 10.8. jsme jednali se zastupiteli obce za účasti p. starosty Čermáka. Zastupitele jsme informovali o výsledcích petiční akce na záchranu zámeckého parku. Současně jsme přítomným zastupitelům předložili naše stanovisko ke změně územního plánu, která by měla být projednávána na zastupitelstvu ve středu 18. srpna. V řadě projednávaných bodů jsme se s částí zastupitelů,

Na programu červnového zastupitelstva Změna č. 6 není

4. 6. 2021 Naše aktivity

Na úřední desce obeckamenice.cz byl zveřejněn program zastupitelstva, které se bude konat 16. 6. 2021 od 19:00. Pan starosta psal (Zpravodaj, červen 2021) o projednávání Změny č. 6 ÚPO “na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva” – na programu toho červnového, konaného 16. 6. 2021, Změna č. 6 není.

! Petice !

1. 6. 2021 Naše aktivity

Rozjíždíme petiční akci! Rádi bychom nechali zaznít hlas občanů Kamenice, kteří chtějí zachránit důstojné okolí kamenického zámku.

Strojmetal žádá o “zmenšení” Změny č. 6

31. 5. 2021 Naše aktivity

V úvodníku červnového Zpravodaje se dočítáme, že Strojmetal žádá o vyřazení jednoho bodu z šesti, které se projednávají v rámci Změny č. 6 – konkrétně bodu, který se týká přistavění další haly “Obrobna 2”. Jinými slovy Strojmetal obci říká: Možnost přistavění další haly projednejte zvlášť později; pro teď tento bod vyřaďte a zatím žádáme o legalizaci parkoviště a dalších “černých” staveb. Pan starosta v tom nevidí problém a dle něj může jít takto “zmenšená” Změna č. 6 na projednání na jedno z nejbližších zasedání zastupitelstva.

Zůstaňte v obraze! Zanechte nám na sebe e-mail – budeme vás informovat o nejnovějších událostech:


  Odesláním vyjadřujete souhlas s uložením kontaktních údajů.

  Spolek Klidná Kamenice
  Jednosměrná 316, P.O.Box č.32
  251 68 Kamenice
  IČ 108 44 856

  Kontakt
  spolek@klidnakamenice.cz